Go to main content
Professional
Donate
News

Danish press release: Reaction to the Danish bill to potentially externalize the asylum procedure

The Danish parliament has passed a bill, opening the possibility to transfer asylum seekers and refugees to a third country – and hence externalize the Danish asylum procedure. The Danish Refugee Council find this idea irresponsible and lacking in solidarity.

Posted on 03 Jun 2021

Kommentar om muligheden for at overføre asylansøgere og flygtninge til tredjelande

Læs DRC Dansk Flygtningehjælps kommentar til vedtagelsen af L226 – om muligheden for at overføre af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande.

Idéen om at overføre asylansøgere til et tredjeland er både uhensigtsmæssig, uansvarlig og usolidarisk – og vi har gentagne gange opfordret Folketinget til at forkaste lovforslaget. Vi frygter, at det kan føre til alvorlige menneskerettighedskrænkelser af asylansøgere og flygtninge. Erfaringer fra lignende modeller, såsom den australske eller de såkaldte hotspots på de græske øer, indebærer frihedsberøvelse, fysiske overgreb, langsom asylsagsbehandling, manglende sundhedsbehandling og manglende adgang til juridisk bistand og klagemuligheder.

Det står desuden stadig meget uklart, hvordan et eventuelt modtagecenter i et tredjeland skal administreres helt konkret, herunder hvad der er Danmarks juridiske ansvar for varetagelsen af asylansøgeres og flygtninges rettigheder. Det har desuden været et af vores kritikpunkter ift. det lovforslag, der nu desværre er vedtaget, at politikerne har taget stilling til en potentiel model, som endnu ikke eksisterer – og som de derfor ikke ved, hvad indeholder. Det betyder, at Folketinget reelt har ageret i blinde.

Samtidigt sender Danmark med vedtagelsen af lovforslaget et yderst usolidarisk signal til både vores nabolande i EU og ikke mindst til de ofte fattigere lande i verden, som tager langt det største ansvar for verdens flygtninge. Fortsat villighed i nærområderne til at modtage og huse millioner af flygtninge er ikke nogen selvfølge. Hvis ikke et land som Danmark er villig til at tage del i ansvaret, er der en betydelig risiko for, at andre lande, herunder landene i nærområderne, på tilsvarende vis melder sig ud af indsatsen for at finde fælles og bæredygtige løsninger

Endeligt gør Danmark med dette lovforslag ikke noget for at adressere det globale behov for beskyttelse. Man søger primært at forhindre asylansøgere i at søge mod Danmark – og det er hverken solidarisk eller løsningsorienteret.

<
03 Jun 2021
Statement on the Danish proposal to potentially externalize…
>
12 May 2021
Push back of responsibility: Human Rights Violations as a We…
Read more about Global Denmark Asylum